/Historia jednostki

Historia jednostki

Straż Ogniowa w Trzemeśni (bo taka była początkowa nazwa) została założona w 1849 r. Założycielami staży byli: ks Antoni Łazowski i Jan Michalec.

Pierwsza remiza mieściła się w szopie plebańskiej gdzie przechowywano strażacki wóz konny i ręczną sikawkę. Koni do akcji pożarowych użyczano z gospodarstwa plebańskiego. Sytuacja taka miała miejsce do końca lat 70 XX wieku. Wówczas z inicjatywy ks. Piotra Wykurza ówczesnego prezesa OSP w miejsce starej szopy został wybudowany nowy murowany budynek składający się z jednego stanowiska garażowego i świetlicy.

W roku 1987 został założony komitet budowy nowej strażnicy. Budowa trwała kilkanaście lat i była finansowana przez mieszkańców wsi Trzemeśnia , oraz Samorząd Gminy Myślenice.

W roku 2003 obiekt został za symboliczną odpłatnością przekazany przez UMiG Myślenice na własność OSP w Trzemeśni.

W roku 2005 OSP Trzemeśnia obchodziła piękny jubileusz poświecenia nowego budynku , poświęcenia nowego sztandaru oraz 110 lecia powstania jednostki.