/[PRZETARG] Budowa boiska rekreacyjnego w Trzemeśni

[PRZETARG] Budowa boiska rekreacyjnego w Trzemeśni

Niniejsze postępowanie w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy niniejszego zadania prowadzi na podstawie Porozumienie z dnia 11.03.2019r.: Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Biuro Zamówień Publicznych, e-mail: bzp@myslenice.pl

Treść zapytania:

Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. „Budowa boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzemeśnia” roboty budowlane polegających na budowie boiska rekreacyjnego (boisko ze sztuczną nawierzchnią) wraz z infrastrukturą obejmującą: instalację oświetleniową, monitoring, drenaż, ogrodzenie, kanalizację opadową wraz z odprowadzeniem do dołów chłonnych oraz układ komunikacyjny.

Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę boiska rekreacyjnego o nawierzchni z trawy sztucznej z urządzeniami sportowymi; budowę ogrodzenia boiska spełniającego funkcję piłkochwytu z furtką wejściową i brama wjazdową; budowę systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji układ drenaży wraz kanalizacją opadową z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do projektowanych dołów chłonnych; budowę elektroenergetycznej instalacji zasilającej wraz z nasłupowym oświetleniem i monitoringiem; budowę chodników i schodów terenowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej; wykonanie skarp terenowych wraz z rekultywacją położonych w bezpośrednim sąsiedztwie trawników.

LINK DO CAŁOŚCI DOKUMENTÓW PRZETARGU:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej informacji.